• Käidukorraldus, elektripaigaldiste käit ja hooldus
  • Elektritööd, projekteerimine, teostusjoonised
  • Päikesepaneelid, päikesejaamade projekteerimine, ehitamine
  • Tehniline kontroll, ekspertiisid